Asiakasuskonnollisuus markkinoinnin tavoitteena?

Omenarist

Uskonto on suurimmalle osalle syvällinen, pyhä asia ja siihen liittyy valtavia tunnelatauksia. Myös tuotteet ja palvelut herättävät tunteita, mutta harvoin niin syvällisiä, vahvoja ja ehdottomia kuin uskonto.

Toisaalta tuotteet, palvelut ja niiden omistamisen ja käyttämisen kautta tuleva status koetaan pinnalliseksi. Harva tunnustaa suoraan ostaneensa jotain täysin tunteidensa pohjalta. Suurin osa perustelee hankintojaan ainakin osittain järjellä. Ostopäätös on helppo verhota järkihankinnaksi, vaikka siinä ei ole ollut järjen hiventäkään.

Tunteet vievät.

Markkinoijat ovat jo kauan sitten huomanneet, että vaikuttamalla tunteisiin, voidaan ohjata ihmisten ostokäyttäytymistä haluttuun suuntaan. Myös asiakasuskollisuus rakentuu paljolti tunteiden varaan. Mitä positiivisempia tunteita jokin tuote tai palvelu käyttäjässään herättää, sitä varmemmin hän pysyy asiakkaana ja ostaa saman yrityksen tuotteita tai palveluja myös jatkossa.

Uskonto ja markkinointi eivät sovi yhteen, vai sopivatko?

Uskonnosta ja markkinoinnista puhutaan edelleenkin aika vähän samassa lauseessa. Aihe on arka, helppo käsittää väärin tahallisesti tai tahattomasti ja monen mielestä ne eivät kuulu yhteen. Minusta ne kuuluvat yhteen hyvinkin läheisesti. Väitän jopa, että kuka tahansa markkinoinnin ammattilainen voisi oppia eri uskonnoista ja paljon. Jos jotkut osaavat markkinoinnin, niin uskontokunnat, oli uskonto mikä tahansa.

Kuka muu osaa vedota tunteisiin yhtä vahvasti?

Kuka muu osaa kohdentaa viestinsä yhtä osuvasti?

Kuka muu osaa vastata paremmin asiakastarpeeseen?

Mikä muu tunnepohjainen “sektori” kattaa lähes koko ihmiskunnan?

Asiakasuskollisuus vai asiakasuskonnollisuus?

Koska asiakasuskollisuus perustuu hyvin paljon tunteisiin ja äärimmilleen vietynä saa jopa uskonnollisia piirteitä, voisi asiakasuskollisuuden seuraava taso olla nimeltään asiakasuskonnollisuus. Harva yritys on sille tasolle vielä yltänyt, mutta jotkut ovat olleet tai ovat jo aika lähellä. Miten sinne pääsee ja onko se tavoittelemisen arvoista, ovat hyviä kysymyksiä pohdittavaksi.

Uskontojen ja markkinoinnin liitto?

Ehkäpä markkinointioppeja voisi ammentaa eri uskonnoista ja samalla lähentää henkistä ja maallista maailmaa toisiinsa aivan uudella tavalla. Koska uskonnot eri puolilla maailmaa kamppailevat nopeasti muuttuvan maailman kourissa ja muuttuvat ympäröivää maailmaa hitaammin, voisivat ne vastavuoroisesti ammentaa uusimpia markkinoinnin oppeja ja keinoja toimintansa tueksi.

Olisiko asiakasuskonnollisuus markkinoinnin seuraava trendi?


#kasvattamo #vuokrajohtaja #hinta #sopimus #digijohtaja #muutos #kokeilukulttuuri #innovaatio #idea #markkinointi #viestintä #yritysmuotoilu #myynti #liikettäideoihin #ideatliikkeelle #asiakasuskollisuus #asiakasuskonnollisuus

Lue lisää kirjoituksiamme.